Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod Backershagenlaan (30 km/u deel) (06-08-2018)

Dit item is verlopen op 13-09-2018.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  • Het parkeerverbod op de Backershagenlaan, tussen Papegaaienlaan en de Rust en Vreugdlaan, het parkeerverbod aan de westelijke zijde op te heffen;
  • Het verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 1976 in te trekken.

Het verkeersbesluit ligt tot en met 12 september 2018 ter visie bij de centrale balie van het Klantcontactcentrum aan de Johan de Wittstraat 45. Belanghebbenden kunnen tot die tijd een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Top