Vacature Lid Rekenkamercommissie (28-05-2018)

De vier gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken een

Lid Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De lokale Rekenkamercommissie is één van de instrumenten van de gemeenteraad ter versterking van zijn controlerende rol. De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben gekozen voor een samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven externe leden, onder wie de voorzitter. De externe leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Wat zijn de werkzaamheden?

Als lid van de Rekenkamercommissie ondersteunt u de gemeenteraad in de controlerende taak. U neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Rekenkamercommissie, bepaalt mede de onderwerpen, neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet en te selecteren onderzoeksinstellingen, begeleidt onderzoek, beoordeelt conceptrapporten, stelt adviezen op en presenteert (tussen)resultaten aan de gemeenteraden. Om dit alles goed te kunnen doen is het zeer gewenst dat u het lokale bestuur globaal volgt.

Uw profiel

U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen.

U heeft binding met de regio en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. Woonachtig in Leidschendam-Voorburg is een pré.

Een nieuw te benoemen lid kan maximaal lid zijn van één andere Rekenkamercommissie.

U bent geen ambtenaar bij de gemeente Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg of werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraden een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van voormelde gemeenten en door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent de afgelopen vijf jaar niet actief geweest als raadslid voor één van de hiervoor genoemde gemeenten.

U beschikt verder over de volgende eigenschappen:

  • Kennis van en affiniteit met het bestuurlijk besluitvormingsproces
  • Een onafhankelijke instelling
  • Interesse voor het openbaar bestuur en dan specifiek voor het gemeentebestuur
  • Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van informatie
  • Ervaring en kennis met begeleiding van onderzoeksopdrachten is een pré
  • Kennis van overheidsfinanciën is een pré
  • Kennis en ervaring met externe communicatie en PR.

Gelet op de huidige samenstelling van de Rekenkamercommissie geven wij de voorkeur aan een vrouw. Wij nodigen in het bijzonder personen uit te solliciteren die beschikken over een of meerdere van onderstaande expertises:

  • Politieke en bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad
  • Kennis van communicatie en PR

Wat wij bieden

U gaat werken in een enthousiast en ambitieus team dat op een hoog niveau invulling geeft aan zijn taak. Voor de werkzaamheden ontvangen de leden een vergoeding conform de Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Een lid ontvangt een maandelijkse vergoeding van € 183,35 voor de werkzaamheden van de commissie (excl. reiskosten). Binnenkort wordt over een verhoging van de vergoeding besloten.

Meer informatie

Raadpleeg de website www.rekenkamerwvolv.nl of stel uw vragen over deze functie aan de heer Dolf Kamermans, voorzitter van de Rekenkamercommissie, telefoon 06 53 21 53 08.

Sollicitatie

We zien uw sollicitatie graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 7 juni 2018.
U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via ons online sollicitatieformulier richten aan de griffier van Leidschendam-Voorburg, de heer Gerard van Egmond.

De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op 20 juni 2018, in de avonduren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Sollicitaties worden alleen in behandeling genomen als ze binnen komen via het online sollicitatieformulier.

SOLLICITEER OP DEZE VACATURE

Top