Uitstel betaling belastingaanslag ivm Corona voor bedrijven en ZZP’ers (20-03-2020)

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. Naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus zijn er door het kabinet toezeggingen gedaan over uitstel van het betalen van rijksbelastingen door ondernemers.

Coulance

Ook lokale overheden is verzocht coulance te betrachten bij het betalen van de belastingen door ondernemers. Deze oproep werd ook door de gemeente Wassenaar ondersteund, vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de BSGR door wethouder Hubert Schokker (Financiën).

Op verzoek, uitstel van betaling tot 31 augustus 2020

Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de BSGR ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020.

Wilt u in aanmerking komen?

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier www.bsgr.nl/contact  en kies dan bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, dient u in uw verzoek in ieder geval:

  • de naam van uw bedrijf en
  • uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet) te vermelden.

Let op: mogelijk kruist uw verzoek met een betalingsherinnering, deze laatste kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Toeristenbelasting

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.

Reacties wethouders Financiën  en Economische Zaken op BSGR Maatregelen

Wethouder Hubert Schokker (Financiën): “Het is verstandig om als overheden in deze ongewone en onzekere tijden coulance te betrachten. Juist ook voor ondernemers. Dit geldt bijvoorbeeld voor de betaling van belastingen. Daarom verlenen we ondernemers op aanvraag uitstel tot in ieder geval augustus voor de betaling van de gemeentelijke heffingen en de toeristenbelasting”.

Wethouder Caroline Klaver – Bouman (Economische Zaken): “Goed nieuws dit. Dit hebben we ook bepleit. Om het ondernemerschap te blijven stimuleren heeft het kabinet nu al uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Op deze wijze helpen wij als gemeenten ook.”

Top