Start inspraaktermijn Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 – 2022 (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 08-05-2019.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26 maart 2019 de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 – 2022 ter inzage wordt gelegd voor een periode van 6 weken. U kunt tot 7 mei 2019 reageren. U kunt de Huisvestingsverordening onderaan dit bericht downloaden.

De huidige Huisvestingsverordening Wassenaar 2015 – 2019 komt van rechtswegen te vervallen op 1 juli aanstaande. Een huisvestingsvergunning is 4 jaar van kracht. Afgelopen maanden is er in regionaal samenwerkingsverband Haaglanden toegewerkt naar een eenduidige huisvestingsverordening die individueel door de gemeenteraden vastgesteld wordt. Het informatieblad (PDF-document 346 kB) geeft een overzicht van de wijzigingen.

Wilt u reageren op het advies?

Alle belanghebbenden kunnen een zienswijzen geven op het concept Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 – 2022. Na de termijn van inzage wordt er een Nota van Beantwoording geschreven waarin er schriftelijk gereageerd wordt op de reacties. Op 16 juli aanstaande dient de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019 – 2022 vastgesteld te worden door de raad met terugwerkende kracht naar 1 juli 2019. Een papieren versie van het advies ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Wassenaar (Johan de Wittstraat 45). U kunt uw zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV, Wassenaar  Ook kunt u uw zienswijze per mail indienen via gemeente@wassenaar.nl.

Top