Spelfout op stempas (02-05-2019)

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Op of rond 3 mei ontvangt iedere stemgerechtigde voor de verkiezing voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement een stempas. Bij de kiezers die zijn opgeroepen voor het stembureau de Warenar staat er helaas een fout op de pas. Zoals hiernaast is te zien staat er “Kerkstraat 78, De Warenaar” in plaats van “Kerkstraat 75, De Warenar”.

Dit heeft geen enkel gevolg voor de geldigheid van de stempas en u kunt gewoon in heel Wassenaar stemmen met deze stempas.

Voor informatie over de verkiezingen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 140 70 of stuur een e-mail aan verkiezingen@wassenaar.nl.

Top