Samen aan de slag met het beleid van zorg, werk en welzijn (06-02-2017)

Dit item is verlopen op 27-02-2017.

Iedereen doet mee. Dat is het doel dat gemeente Wassenaar wil bereiken op het gebied van zorg, werk en welzijn of anders gezegd in het sociaal domein. Hierbij staat samenwerken centraal. Om een nieuw beleidsplan te realiseren, startte vrijdag 3 februari de eerste bijeenkomst: Samen verder in het Sociaal domein. Inwoners, maatschappelijke partners, adviesraden, raadsleden en medewerkers van de gemeente kwamen bij elkaar om met elkaar focuspunten te benoemen. Op basis van de focuspunten wordt samen een nieuw beleidsplan gemaakt voor het sociaal domein.

Andere aanpak

Het realiseren van een nieuw beleidsplan wordt voor het eerst gedaan op een nieuwe manier. We werken op de wijze van ‘De nieuwe route’.  De nieuwe route werkt anders. Het plan wordt met elkaar besproken en gemaakt. We stappen af van de formule waarbij de gemeente het werkveld om input vraagt en vervolgens zelf het plan schrijft. Dit keer praat en schrijft iedereen mee. Dat is spannend voor alle partijen, maar vormt ook nieuwe ideeën.

Grote betrokkenheid

Het was een prima opkomst waarbij maatschappelijke partners, inwoners, verenigingen en gemeente samen met elkaar de focuspunten benoemde. De betrokkenheid was groot. De focuspunten vormen de basis om met elkaar in gesprek te gaan over: wat betekent dit thema voor jou, wie wil daarover meepraten, wat missen we nog en wat is nog nodig? Armoede, eenzaamheid, verwarde personen, vrijwilligers en mantelzorgers, ouderen en vervoer zijn een greep uit de focuspunten die we samen hebben benoemd. In de zaal ontstonden direct al ideeën en samenwerkingen.

Nu verder

Binnenkort gaan de partijen opnieuw samen in gesprek. Elk focuspunt is opgepakt door een van de aanwezige deelnemers. Hij of zij gaat een eerste stap zetten om dit focuspunt verder uit te werken. Eind maart vindt een volgende bijeenkomst plaats om samen verder te gaan met het maken van het beleidsplan.

Ook meepraten?

Kon u er vrijdag niet bij zijn, maar wilt u graag meepraten over een van de onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar beleidsociaaldomein@wassenaar.nl.

 

 

 

Top