Publicatie gemeenschappelijke regelingen (10-01-2018)

Dit item is verlopen op 22-02-2018.

In de tabel staat vermeld voor welke gemeenschappelijke regeling tot het aangaan of wijzigingen door het college van burgemeester en wethouders is besloten, wanneer de gemeenteraad toestemming heeft verleend en in welke Staatscourant de (wijziging van de) gemeenschappelijke regeling op het internet bekend is gemaakt door het daarmee belaste bestuursorgaan.

Omschrijving

Datum besluit college

Datum goedkeuring gemeenteraad

Staatscourant

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

31-10-2017

12-12-2017

-

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden

31-10-2017

12-12-2017

2017, 75595

Deelname aan Module A van de Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

10-01-2017

22-02-2017

-

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

24-05-2016

04-07-2016 *

-

Aangaan Gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio Haaglanden

03-11-2015

14-12-2015

2016, 20394

2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden

06-10-2015

23-11-2015

2016, 19682

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

28-04-2015

08-06-2015

2015, 45859

* ook besluit tot wijziging

Ter inzage

De stukken liggen tijdens de openingstijden van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

Top