Politie Wassenaar start in samenwerking met gemeente het project “Heterdaad” (10-06-2019)

Politie Wassenaar start samen met het operationeel centrum van de politie het project “Heterdaad” voor het oplossen van verdachte situaties en heterdaadsituaties (situaties waarbij het strafbare feit op dat moment plaatsvindt). Dit doen zij in samenwerking met buurbewoners die gebruik maken van WhatsAppbuurtpreventie.

Hoe werkt project “Heterdaad”?

Het operationeel centrum van de politie verstuurt informatie verdachte situaties en heterdaadsituaties naar WhatsAppbuurtpreventiebeheerders. Deze beheerders verspreiden vervolgens de berichten binnen hun WhatsAppgroep. Op deze manier is er een intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Wassenaar. Leden van de WhatsAppgroep mogen alleen een bericht versturen in de WhatsAppgroep wanneer zij het alarmnummer 112 hebben gebeld. Het operationeel centrum en politie Wassenaar lezen namelijk niet de berichten die verstuurd worden in de WhatsAppgroepen.

De politie zoekt deelnemers en beheerders

Wij zijn op zoek naar deelnemers en nieuwe beheerders voor WhatsAppbuurtpreventie.
Wilt u zich, als deelnemer, bij een bestaande WhatsAppbuurtpreventiegroep toevoegen, bekijk dan de deelnemerspagina.
Bestaat er nog geen WhatsAppbuurtpreventie in uw buurt? Start dan samen met uw buren een WhatsAppbuurtpreventiegroep. Bekijk hiervoor de informatiepagina.

Evaluatieavond maandag 16 september 2019

Voor de bestaande WhatsAppbeheerders wordt er een evaluatie georganiseerd op maandag 16 september 2019, om 19:30 uur tot ongeveer 21:00 uur, op politiebureau Wassenaar. Tijdens deze avond zal de politie behaalde resultaten, met WhatsAppbuurtpreventie, delen met de beheerders en zal er geëvalueerd worden. Bestaande beheerders kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar lonneke.alkemade@politie.nl.

Namens politie Wassenaar

Top