Pas op, eikenprocessierups! (27-06-2019)

Ook dit jaar zorgt de eikenprocessierups in grote delen van ons land voor overlast. Zo ook in Wassenaar. De verspreiding van brandharen vanuit de rupsenkolonies zorgen voor gezondheidsrisico’s.

Daarom is het van belang dat de gemeente locaties van nesten van deze rupsen zo snel en volledig mogelijk in kaart brengt. Deze bomen worden door de gemeente gemarkeerd met een rood-wit lint. Op locaties waar de eikenprocessierupsen direct zorgt voor gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld bij scholen of winkelcentra) schakelt de gemeente gespecialiseerde bedrijven in om deze te verwijderen. Op particulier terrein is de betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor.

Kenmerken eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen. In april en begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Na een aantal vervellingen vormen groepjes rupsen nesten op de stammen van eikenbomen. Vanaf half mei ontwikkelen de rupsen naast de normale witte haren ook de veel besproken brandharen.

Gezondheidsrisico’s

Wanneer contact met deze brandharen optreedt, kunnen gezondheidsklachten als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen ontstaan. Meestal verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele dagen tot weken. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD of op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Of lees het document met veel gestelde vragen van het RIVM.  

Meld locaties van eikenprocessierupsen

Ziet u een locatie(s) in uw gemeente waar zich één of meerdere nesten van de eikenprocessierups bevinden? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeente via telefoonnummer 14070 of via het meldingensysteem, kies dan voor 'groenvoorziening, Eikenprocessierups'.

Top