Openbare kennisgeving Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (05-07-2017)

Dit item is verlopen op 16-08-2017.

Op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar mee, dat per 8 mei 2017 ambtshalve de bijhouding van de persoonslijst is opgeschort met als reden E (emigratie) van:

  • C.E. Gardner, Bloemcamplaan 82, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • B.K. Gardner, Bloemcamplaan 82, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • F. Kordi Todzil, Ridderlaan 1 F375, nieuw adres: onbekend;
  • B.C. Rasp, Bothastraat 6, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • Woldekiros Gebremariam Ghile, Haven 13, nieuw adres: onbekend;
  • R. Wu, Jonkerlaan 46, nieuw adres: onbekend.

Indien er bezwaar is tegen om per 8 mei 2017 genoemde personen uit te schrijven uit de BRP van de gemeente Wassenaar kan men op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken schriftelijk bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Top