Openbare kennisgeving Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (08-02-2017)

Dit item is verlopen op 22-03-2017.

Op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar mee, dat per 4 oktober 2016 ambtshalve de bijhouding van de persoonslijst is opgeschort met als reden E (emigratie) van:

  • R.J. de Blécourt-de Zwart, Starrenburglaan 131, nieuw adres: onbekend.

Indien er bezwaar is tegen om per 4 oktober 2016 genoemde personen uit te schrijven uit de BRP van de gemeente Wassenaar kan men op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken schriftelijk bezwaar indienen. U kunt uw bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Top