Openbare kennisgeving Wet Basisregistratie personen (09-02-2018)

Dit item is verlopen op 23-02-2018.

Op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar mee, dat zij het voornemen hebben om per 13 december 2017 ambtshalve de bijhouding van de persoonslijst op te schorten van:

 • Ahmad Zaid G Alotaibi, Kievietslaan 6, nieuw adres: onbekend;
 • Anita Nathalia Firman, Santhorstlaan 31, nieuw adres: onbekend;
 • Ö. Arslan, Van Bommellaan 64, nieuw adres: onbekend;
 • G.J.B. Doroni, Admiraal Helfrichlaan 2, nieuw adres: onbekend;
 • J. Ghirah, Johannastraat 2, nieuw adres: onbekend;
 • Gillian May Luwena, Clematislaan 26, nieuw adres: onbekend;
 • R. Goussard, Tulpweg 5, nieuw adres: onbekend;
 • N.N. Ibrahim, Hoogheemraadstraat 34, nieuw adres: onbekend;
 • K.R. King, Prinses Marielaan 16, nieuw adres: onbekend;
 • J.J. Lee en W. Lee, Langstraat 119, nieuw adres: onbekend;
 • R.K. Luthra, N. Luthra en U. Luthra, Zijdeweg 41, nieuw adres: onbekend;
 • F.G. Macloughlin, Waldeck Pyrmontlaan 23, nieuw adres: onbekend;
 • B.P.L. Mangenot, Johan de Wittstraat 14, nieuw adres: onbekend;
 • A.J. McGregor en C.N. McGregor, Rijksstraatweg 753, nieuw adres: onbekend;
 • Mnawa, Achterweg 8 A, nieuw adres: onbekend;
 • Pelegrino, Van der Oudermeulenlaan 11, nieuw adres: onbekend;
 • K. Schadenberg, Hughenzstraat 5, nieuw adres: onbekend;

Indien er bezwaar is tegen het voornemen om bovengenoemde personen uit te schrijven uit de BRP van de gemeente Wassenaar kan men op grond van artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht binnen drie weken na publicatie hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Top