Openbare kennisgeving Wet Basisregistratie personen (17-05-2017)

Dit item is verlopen op 08-06-2017.

Op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar mee, dat zij het voornemen hebben om per 8 mei 2017 ambtshalve de bijhouding van de persoonslijst op te schorten van:

  • B.K. Gardner, Bloemcamplaan 82, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • C.E. Gardner, Bloemcamplaan 82, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • B.C. Rasp, Bothastraat 6, nieuw adres: Groot-Brittannië;
  • R. Wu, Jonkerlaan 46, nieuw adres: onbekend;
  • F. Kordi Todzil, Ridderlaan 1 F375, nieuw adres: onbekend;
  • Woldekiros Gebremariam Ghile, Haven 13, nieuw adres: onbekend.

Indien er bezwaar is tegen het voornemen om bovengenoemde personen uit te schrijven uit de BRP van de gemeente Wassenaar kan men op grond van artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht binnen drie weken na publicatie hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Top