Openbare kennisgeving Wet Basisregistratie personen (08-02-2017)

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) delen burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar mee, dat zij het voornemen hebben om per 27 januari 2017 ambtshalve de bijhouding van de persoonslijst op te schorten van:

  • T.G. Gumbs, Van Duivenvoordelaan 484, nieuw adres: onbekend;
  • A.E. Paape, Deijlerweg 169, nieuw adres: onbekend;
  • R.F. Visser, Van Zuylen van Nijevelstraat 378, nieuw adres: onbekend.

Indien er bezwaar is tegen het voornemen om bovengenoemde personen uit te schrijven uit de BRP van de gemeente Wassenaar kan men op grond van artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht binnen drie weken na publicatie hun zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Top