Ontwerp besluit omgevingsvergunning Ammonslaantje 37 (17-05-2017)

Dit item is verlopen op 28-06-2017.

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a en c, artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de bouw van twee padelbanen aan het Ammonslaantje 37 in Wassenaar.

Gedurende zes weken, van woensdag 17 mei 2017 tot en met dinsdag 27 juni 2017, is voor een ieder het ontwerp besluit met bijbehorende stukken in te zien. Het plan ligt tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. De digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl.

Bent u het niet eens met dit ontwerp besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u uw zienswijze gedurende de bovengenoemde periode richten aan college van Burgemeester en Wethouders Wassenaar, Postbus 499, 2240AL Wassenaar.

Top