Nieuw erfgoedbeleid vastgesteld in gemeenteraad (14-03-2018)

Dit item is verlopen op 31-03-2018.

Erfgoed maakt in Wassenaar een groot onderdeel uit van het woonplezier en het is hét belangrijkste ingrediënt van het sterke merk van Wassenaar als “landgoed aan zee”.  Op verzoek van de gemeenteraad is het college begin 2017 aan de slag gegaan met het maken van nieuw beleid om dit erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen. De visie is samen met eigenaren, gebruikers van erfgoed en andere belanghebbende partijen tot stand gekomen. Gisteravond heeft de gemeenteraad de nieuwe erfgoedvisie vastgesteld.

Verhalen laten herleven

Het afgelopen jaar heeft de gemeente in gesprekken en bijeenkomsten de wensen verzameld van allerlei partijen die betrokken zijn bij erfgoed. Wethoudern Inge Zweerts: “Het gaat dan niet alleen over stenen, maar ook over natuur, archeologie en verhalen die Wassenaar maken tot het prachtige dorp dat het is.” Betrokkenen hebben aangegeven wat hun erfgoedschat is en uitgesproken wat volgens hen nodig is om deze schatten in stand te houden, te herstellen en verder te ontwikkelen. “Met deze input zijn we aan de slag gegaan en er ligt nu een stuk met concrete uitgangspunten. Van hieruit werken we de komende jaren verder om het erfgoed weer nieuw leven in te blazen. De nadruk zal liggen op het vertellen van de verhalen achter de verschillende monumenten, zodat mensen snappen wat de waarde is van deze plekken. Als je deze plekken niet beschermt, verdwijnen deze verhalen. En dat is zonde.”

Erfgoedloket

De acties die bij dit nieuwe beleid horen worden de komende jaren stap voor stap uitgevoerd. Een erfgoedloket is hier onderdeel van. Hier kunnen eigenaren terecht met vragen over bijvoorbeeld herontwikkeling, verbouwingen en verduurzaming van hun monument. Er wordt maatwerk geboden, want ieder monument is uniek en vertelt zijn eigen verhaal. Het doel is gezamenlijk – gemeente én inwoners - de verantwoordelijkheid op te pakken om zorgvuldig met het waardevolle erfgoed om te gaan.

U kunt de ‘Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024; naar een erfgoedzorg voor iedereen’ onder dit bericht bekijken of downloaden.

Te downloaden:

Top