Namenlijst Wassenaarse slachtoffers Tweede Wereldoorlog ter inzage (31-03-2015)

Dit item is verlopen op 30-04-2015.

De gemeente Wassenaar gaat ter gelegenheid van de 70ste herdenking van het eind van de Tweede Wereldoorlog een namenlijst publiceren met Wassenaarse oorlogsslachtoffers uit de periode 1940-1945.

Op basis van zorgvuldig onderzoek is een lijst opgesteld met ruim 400 namen van burgerslachtoffers en militairen. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt of nabestaanden de kans krijgen aanvullingen te doen op de lijst. Daarom krijgt iedereen de gelegenheid de lijst in te zien en hierop te reageren. Op 4 mei 2015 wordt de lijst zo volledig mogelijk digitaal gepubliceerd op de gemeentelijke website.

De namenlijst is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van oud-raadslid M.E.R. baronesse de Vos van Steenwijk. Tot nu kende Wassenaar geen lijst met namen van Wassenaarders die slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog. Op het monument aan de Schouwweg, waar elk jaar de dodenherdenking plaatsvindt, staan 33 bekende en 27 onbekende slachtoffers aangegeven. Uit onderzoek is gebleken dat dit de personen zijn die ten tijde van het opheffen van de voormalige oorlogsbegraafplaats Het Lange Duin in 1982, daar nog begraven lagen. Met de namenlijst wil de gemeente een beter en completer beeld verschaffen van de Wassenaarse slachtoffers. Het is vooralsnog niet de bedoeling een nieuw monument op te richten of het oude aan te passen.

Uitgebreid en zorgvuldig onderzoek

De lijst die ter inzage ligt, is gebaseerd op uitgebreid en zorgvuldig onderzoek door de heer C.N.J.  Neisingh, deskundige op het gebied van oorlogsgeschiedenis. De heer Neisingh is mede-auteur van het boek Wassenaar in de Tweede Wereldoorlog en oud-secretaris van de Oorlogsgravenstichting. De heer Neisingh heeft in zijn lijst de volgende slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog opgenomen:
                          
I. BURGERSLACHTOFFERS
a. Verzet en internering
i.   In Wassenaar omgekomen verzetsstrijders
ii.  In Wassenaar op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd
iii.  Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
b. Holocaust
i. In Wassenaar omgekomen
ii. Vanuit Wassenaar gedeporteerd
c. Beschietingen/Bombardementen/Explosies en ander oorlogsgeweld
i. In Wassenaar omgekomen
ii. Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen
d. Dwangarbeid
i. Uit Wassenaar afkomstig, elders omgekomen

II. MILITAIRE SLACHTOFFERS
i) In Wassenaar gesneuvelde Nederlandse militairen
ii) In Wassenaar uit zee aangespoelde geallieerde militairen
iii) Uit Wassenaar afkomstige militairen, elders gesneuveld

Lijst van namen ter inzage

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt de lijst zo compleet mogelijk te maken. Daarom ligt de lijst van woensdag 31 maart tot en met donderdag 28 april ter inzage in het Klant Contact Centrum van de gemeente (Johan de Wittstraat 45). Ook in de bibliotheek ligt een exemplaar van de namenlijst. De lijst is bovendien digitaal in te zien. Op verzoek kunnen belangstellenden een exemplaar van de lijst toegezonden krijgen via telefoonnummer 14070 (toets de vijf cijfers).

Reageren op de lijst

Als u vindt dat er namen ontbreken of denkt dat gegevens op de lijst niet kloppen, kunt u dat in de inzageperiode aangeven, zodat de lijst aangevuld en verbeterd kan worden. Stuur uw reactie naar namenlijst@wassenaar.nl of:

Gemeente Wassenaar
Eva Kuhlemeier
Postbus 599
2240 AL Wassenaar

De reacties worden in behandeling genomen door het Comité namenlijst Wassenaarse oorlogsslachtoffers. In dit comité hebben de volgende personen zitting: mevrouw C. de Glopper (gemeentearchivaris), de heer R. van Lit (voorzitter Historische Vereniging Oud Wassenaer), de heer C.N.J. Neisingh (onderzoeker en auteur) en mevrouw I. Sachumsky (Kabinetszaken gemeente Wassenaar). Voorzitter is M.E.R baronesse de Vos van Steenwijk (oud-raadslid VVD). De lijst is een dynamisch document. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het na de inzageperiode mogelijk blijft verbeteringen in de lijst aan te brengen.

Top