Met WhatsApp een bijdrage aan een veiliger woon- en leefomgeving (04-09-2015)

Buurtbewoners van diverse gemeenten gebruiken steeds vaker WhatsApp (een berichtenservice voor smartphones) om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Bij verdachte situaties kunnen bewoners elkaar via WhatsApp een bericht sturen. Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. Een inbreker houdt er niet van dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd. 

Aanvulling op buurtpreventie
De gemeente vindt het oprichten van Whatsapp-groepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. De politie gebruikt zelf Burgernet om inwoners uit te laten kijken naar dieven, overvallers en vermiste personen. De WhatsApp-groepen zijn een goede aanvulling voor de buurtpreventie, want het werkt veel sneller als buurtbewoners elkaar onderling informeren. De politie maakt zelf geen deel uit van de WhatsApp-groepen maar moet bij elke verdachte situatie wel met 1-1-2 als eerste hiervan in kennis gesteld worden.

Een goede richtlijn voor deelnemers aan een WhatsApp-groep is het SAAR-principe:

  • S: signaleren
  • A: alarmeren van de politie, bel 112
  • A: appbericht versturen in de Whatsapp-groep
  • R: reageren door bijvoorbeeld duidelijk te maken dat er mensen thuis zijn door het licht in huis aan te doen. Of wanneer u op dat moment op straat bent, de persoon een goedenavond te wensen.

Een goed signalement voor de alarmering en om te WhatsAppen bestaat uit een beschrijving van de persoon en het eventuele voertuig van de persoon in combinatie met de locatie. Het kan vaak ook handig zijn om het tijdstip te noteren wanneer u een verdachte situatie opmerkt.

Voor veel meer informatie over het doel van WhatsApp groepen, spelregels en praktische tips kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende internetpagina’s:

Top