Maak deel uit van het netwerk van buurtbewoners, politie Wassenaar en het operationeel centrum van de politie! (25-03-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Politie Wassenaar start in samenwerking met gemeente Wassenaar met het project “Heterdaad”.

Bij project “Heterdaad” gaat politie Wassenaar en het operationeel centrum van de politie, in samenwerking met de buurtbewoners, gebruikmaken van WhatsAppbuurtpreventiegroepen voor het oplossen van verdachte situaties en heterdaadsituaties. Het operationeel centrum van de politie verstuurt informatie bij verdachte situaties en heterdaadsituaties naar beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen. De beheerders verspreiden de berichten vervolgens binnen hun groep. Op die manier werken de gemeente, politie én Wassenaarders intensief samen om de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Op deze wijze is er een intensieve samenwerking op het gebied van veiligheid binnen de gemeente Wassenaar.

De politie verstuurt berichten naar de beheerders bij verdachte situaties en de volgende heterdaadsituaties:

  • Verdachte personen/voertuigen in de buurt;
  • Vermiste personen (geen huisdieren);
  • Diefstal of inbraak;
  • Vormen van geweldpleging zoals: beroving, bedreiging en mishandeling;
  • Doorrijden na een aanrijding;
  • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.

Informatieavond 27 mei

Graag willen wij de volgende buurtbewoners uitnodigen voor een informatieavond op maandag 27 mei 2019 om 19:30 uur op het politiebureau te Wassenaar, Hofcampweg 102.

  • Bestaande beheerders van WhatsAppbuurtpreventiegroepen in de gemeente Wassenaar;
  • Buurtbewoners die een WhatsAppbuurtpreventiegroep willen opstarten in een wijk waar momenteel geen WhatsAppbuurtpreventiegroep actief is.

Op de informatieavond wordt er informatie gegeven over het project Heterdaad en het opzetten van een WhatsAppbuurtpreventiegroep. Daarnaast worden er preventietips gegeven om een woninginbraak te voorkomen. Na afloop is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de wijkagenten.

Aanmelden voor deze informatieavond kan door uw naam en adres te sturen naar Michael.aanhane@politie.nl
Uw gegevens worden alleen voor deze avond gebruikt en daarna vernietigd.

Per WhatsAppbuurtpreventiegroep kunnen twee beheerders zich aanmelden voor de informatieavond. Wij hopen u dan te zien!

Namens de politie en gemeente Wassenaar

Top