Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Wassenaar (09-08-2017)

Dit item is verlopen op 23-08-2017.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben op 21 juni 2017 de Interne instructie voor het ambtelijk gebruik van mandaatbevoegdheden Wassenaar vastgesteld. Dit ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft. De interne instructie betreft het gebruik door ambtenaren van mandaatbevoegdheden ingevolge het Mandaatbesluit bestuurders en ambtelijke organisatie Wassenaar. Schending van de interne instructie doet niet af aan de geldigheid van een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling of het effect van een feitelijke handeling. De gebruiker van het mandaat kan wel op schending van de interne instructie worden aangesproken. Dit desnoods met een disciplinaire maatregel.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 10 augustus 2017 tot en met 18 oktober 2017 ter inzage in het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Bovendien wordt op de dag van verschijning van deze publicatie de complete tekst van de interne instructie geplaatst in het Gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad ook te vinden via www.overheid.nl).

Top