Integraal jaarverslag 2016 team Veiligheid, Toezicht en Handhaving (12-07-2017)

Dit item is verlopen op 09-08-2017.

Bij besluit van 9 mei 2017 hebben burgemeester en wethouders het integraal jaarverslag 2016 team Veiligheid, Toezicht en Handhaving in de gemeente Wassenaar vastgesteld. Dit integraal jaarverslag betreft openbare ruimte, bouw- en woningtoezicht, APV/bijzondere wetten en kinderopvang.

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt gedurende vier weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Of u kunt het onder dit bericht downloaden.

Top