Heeft u ideeën of suggesties voor de formatie van Wassenaar? (15-05-2018)

Dit item is verlopen op 05-06-2018.

Heeft u een idee of suggestie die u als inwoner, instelling of vereniging aan de formerende partijen wilt meegeven?

De politieke partijen VVD, Hart voor Wassenaar en CDA voeren momenteel formatiegesprekken om te komen tot een nieuw collegeprogramma. Veel (uitgebreide)  ideeën uit de samenleving zijn reeds aangedragen. Waarvoor veel dank.

Maar ook uw bijdrage vernemen wij graag. U kunt deze digitaal sturen naar het emailadres formatie@wassenaar.nl

Wilt u uw idee persoonlijk toelichten aan de formerende partijen?

Dit is mogelijk. Op vrijdagavond 18 mei kunt u ons spreken in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22, van 19.00 uur tot 21.00 uur. U dient zich hiervoor wel digitaal aan te melden via e-mail.

Stuur s.v.p. een bericht naar formatie@wassenaar.nl met vermelding van uw naam, mobiel telefoonnummer en een korte omschrijving van uw idee/suggestie.

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Caroline Klaver Bouman, fractievoorzitter VVD
Henri Hendrickx, fractievoorzitter Hart voor Wassenaar
Hubert Schokker, fractievoorzitter CDA

Top