Groenwerkzaamheden brengen licht en lucht in parken (09-03-2018)

Dit item is verlopen op 30-03-2018.

Er wordt hard gewerkt in de parken van De Paauw en Backershagen. Groenmedewerkers verwijderen bomen en heesters en zorgen er voor dat de historische structuren en de afwisseling tussen gesloten en open ruimten in ere wordt hersteld.  Op de ontstane open ruimten en aan de randen van het park komen straks sierbomen en sierheesters te staan. Qua bladvorm, bladkleur of bloeiwijze zijn zij aanvullend op de ‘standaard’ parkbomen die er nu staan, namelijk hoofdzakelijk beuken, eiken, esdoorns en essen. Ook laanstructuren worden hersteld bijvoorbeeld de Lindelaan op park De Paauw. Op 14 maart helpen basisschoolleerlingen mee met het planten van bomen aan de Lindelaan tijdens de landelijke boomfeestdag. Zo dragen de kinderen op deze feestdag ook bij aan het herstel van de oude structuur in het park van De Paauw.

Half maart start het broedseizoen. Dat betekent dat er vanaf dan geen ‘grof’ onderhoud aan de parken mag worden uitgevoerd. Wel kunnen er werkzaamheden worden uitgevoerd die weinig invloed hebben op de ontwikkeling van flora en fauna. Vanaf september pakt de gemeente de grovere werkzaamheden weer op.

Lees meer informatie op www.wassenaar.nl/landgoedbeheer.

Top