Gezamenlijk persbericht H10 over jeugdhulp 2020 (02-12-2019)

Tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10) hebben gesprekken gevoerd met de jeugdhulpaanbieders die een kort geding hadden aangespannen over de tarieven. Samen hebben ze in sneltreinvaart verkend onder welke condities de jeugdhulp in 2020 gecontinueerd kan worden. Nu hebben de tien regiogemeenten alle aanbieders een aanbod voor 2020 gedaan. “Samenwerken met de jeugdaanbieders is belangrijk om de jeugd de juiste zorg op de juiste tijd te geven. Komend jaar lukt dat dus zeker ook.”, aldus Inge Zweerts de Jong, wethouder Jeugd in Wassenaar.

Het volledige persbericht kunt u onder dit bericht downloaden.

Top