Gemeenten ondertekenen convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer (25-03-2019)

Wethouder De Ridder van o.a. zorg en duurzaamheid ondertekende op woensdag 20 maart het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zoetermeer tekenden het convenant. Gemeente Delft deed dit al eerder.

Zero Emissie

Met de ondertekening van het convenant spreken de gemeenten hun intentie uit om vanaf 2025 emissie-vrij doelgroepenvervoer (vervoer voor mensen die vanwege een beperking of leeftijd niet zelfstandig kunnen reizen) voor hun inwoners te verzorgen. Binnen de gemeente wordt het doelgroepenvervoer door enkele aanbieders verzorgd.

Samen naar een CO2 neutrale samenleving

De gemeente Wassenaar heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Hiertoe heeft de gemeente een lokale energiestrategie opgesteld. ‘Een emissievrij doelgroepenvervoer is een mooie aanvulling op onze lokale aanpak’, aldus wethouder De Ridder. ‘De energietransitie vraagt betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samenwerking is de basis voor een succesvolle energietransitie. Door de ondertekening van het convenant maken we zichtbaar dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een CO2 neutrale samenleving.’

Breed ondertekend

Het convenant is, naast de genoemde gemeenten, ook ondertekend door de zeven Drechtsteden, Amsterdam, Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook aanbieders van doelgroepenvervoer én producenten van vervoersmiddelen hebben het convenant ondertekend.

Top