Gemeente ondersteunt energiebesparende inwonersinitiatieven (10-10-2019)

De gemeente start met een pilotprogramma van Buurkracht om energiebesparende inwonersinitiatieven extra te ondersteunen. In dit programma krijgen drie initiatiefnemers hulp van een buurtbegeleider om hun eigen energiebesparende actie met buurtgenoten naar een nog hoger plan te tillen. De drie pilots gaan nog dit jaar van start.

Het aantal bezoekers van de Klimaattafel neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal duurzame inwonersinitiatieven dat via de Klimaattafel tot stand komt. Duurzaamheidswethouder De Ridder: ‘Naast de gemeente zie ik steeds meer inwoners actief actie ondernemen om hun wijk te verduurzaamen. We zijn trots op deze inwoners die al mooie resultaten hebben bereikt of al ver zijn met de realisatie van hun initiatief. Als gemeente vinden wij het belangrijk om, vooruitlopend op de overgang naar een aardgasvrij Wassenaar, inwoners te ondersteunen met het concretiseren van hun energiebesparende initiatieven. Met dit pilotprogramma bieden wij inwoners extra hulp om hun plannen met buurtgenoten te realiseren.’

Buurtbegeleider

Het programma van Buurkracht richt zich op het gehele proces van energie besparen met de buurt. Van advies en ondersteuning bij het opzetten van een buurtactie tot de professionele begeleiding bij het treffen van concrete maatregelen. Een buurtbegeleider ondersteunt en begeleidt de initiatiefnemer en medebuurtbewoners gedurende het hele traject.

Klimaattafel

De Klimaattafel is een onderdeel van de Lokale Energie Strategie. Met de Klimaattafel wil de gemeente kennis, ervaring en ideeën over verduurzaming samenbrengen. We willen met betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan de slag om Wassenaar energieneutraal te maken. Alle initiatieven van inwoners, ondernemers en overige partijen, worden onder deze noemer gefaciliteerd, voorzien van informatie en verbonden. De Klimaattafel biedt bij uitstek de gelegenheid om initiatieven met elkaar te delen en samen voordelen te behalen. Meer informatie treft u op de website Lokale Energie Strategie.Op deze website staat ook actuele informatie over subsidies, activiteiten van de gemeente, feiten, cijfers en meer.

Top