Cliëntervaringsonderzoek Wmo (30-04-2018)

Dit item is verlopen op 18-05-2018.

Uw gemeente wil graag weten hoe u de dienstverlening van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) ervaart. Daarom voert een onafhankelijk onderzoeksbureau een cliëntervaringsonderzoek uit.

Vanaf 5 mei kunnen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo een brief met een vragenlijst ontvangen. Niet iedereen ontvangt een vragenlijst. Uit het totaal aantal cliënten is een aantal inwoners geselecteerd.

Hulp nodig bij het invullen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met SMO Wassenaar 070 – 511 22 26 of Stichting Mee, 088 -775 2000. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met I&O Research

De helpdesk is te bereiken via het gratis telefoonnummer 0800 - 405 06 02. Een bericht sturen naar helpdesk@ioresearch.nl kan ook.

Top