Besluit omgevingsvergunning Van Polanenpark 243 (08-11-2018)

Dit item is verlopen op 21-12-2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft op  8 november 2018, ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a en c, artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 12 woningen op het adres Van Polanenpark 243 , Wassenaar. Gedurende zes weken, vanaf 8 november, is voor een ieder het besluit met bijbehorende stukken in te zien. Het plan ligt tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De digitale versie van de omgevingsvergunning is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en onderaan deze pagina kunt u de stukken downloaden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

En bent u belanghebbende en heeft u eerder een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend of kan u niet verweten worden dat u dat niet gedaan heeft? Dan kunt u binnen zes weken na het ter inzage leggen van het besluit een beroepsschrift sturen aan de rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Algemene regel is dat een besluit meteen in werking treedt; het kan meteen worden uitgevoerd. Wilt u dat niet en heeft u een beroepschrift ingediend? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Daarvoor dient u een bedrag aan griffierecht te betalen.

Top