Besluit 1e wijziging Beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Wassenaar 2015 (10-01-2018)

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 18 december 2017 besloten om met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2017) een wijziging van artikel 6 lid 4 van de beleidsregels re-integratie Participatiewet gemeente Wassenaar 2015 vast te stellen. Voorheen stond in dit artikel opgenomen dat 75% van het persoonsgebonden re-integratiebudget betaalbaar wordt gesteld na ondertekening van het contract door belanghebbende, de uitvoerende partij en de gemeente. De overige 25% werd betaalbaar gesteld wanneer het doel bereikt werd. Door de vastgestelde wijziging van dit artikel wordt deze wijze van verrekening niet standaard toegepast en is maatwerk mogelijk.

Inzage

De beleidsregels liggen gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. De beleidsregels kunt u ook onder dit bericht downloaden.

Top