Bericht burgemeester Hoekema en gemeenteraad Wassenaar (05-12-2016)

Dit item is verlopen op 05-01-2017.

Burgemeester Jan Hoekema en de raad van de gemeente Wassenaar maken bekend dat zij na ampel beraad tot de conclusie zijn gekomen dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.

In verband daarmee heeft de burgemeester de minister van BZK verzocht hem per medio januari 2017 eervol ontslag te verlenen. De burgemeester zal tot 15 januari 2017 zijn wettelijke taken en een aantal externe en ceremoniële taken blijven uitoefenen.

Top