Beleidsregeling bestuurlijke boete basisregistratie personen (BRP) gemeente Wassenaar (09-08-2017)

Dit item is verlopen op 23-08-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar hebben de beleidsregeling vastgesteld in hun vergadering van 12 juni 2017. Onderwerp is de oplegging van een bestuurlijke boete voor het bijdragen aan onjuistheden in de basisregistratie. De beleidsregeling ligt gedurende zes weken na het verschijnen van deze publicatie ter inzage in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. De volledige tekst van de beleidsregeling verschijnt op de dag van deze publicatie in het gemeenteblad.

Top