Beleidsnota Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 2019 - 2021 ter inzage (09-07-2019)

De Raad van de gemeente Wassenaar heeft op 18 juni 2019 de Beleidsnota Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) 2019-2021 vastgesteld.

Deze beleidsnota is een verdere aanzet om de ondersteuning van het jongste kind met taal-, reken-, sociaal-emotionele en motorische achterstand verder uit te werken en te verbeteren.

Inzage

De beleidsnota ligt gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Of kunt de beleidsnota onder dit bericht downloaden.

Top