Begroting 2019: de financiële basis voor een zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar (05-10-2018)

Dit item is verlopen op 05-11-2018.

Vandaag is de programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Wassenaar online beschikbaar. In deze begroting laten wij zien wat wij als college van burgemeester en wethouders willen bereiken in de komende periode, wat wij er voor gaan doen en wat het mag kosten. De begroting is in lijn met ons coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ en is structureel meerjarig sluitend.

Hiervoor zijn keuzes gemaakt en financiële knopen doorgehakt. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van Wassenaar. Dit betekent een structureel meerjarig sluitende begroting waarbij de gemeente geen beroep meer doet op haar reserves: structurele lasten worden gedekt uit structurele inkomsten. We nemen onze verantwoordelijkheid. Tekorten worden niet meer aangevuld door bij te storten vanuit de algemene reserves. Zo voorkomen we dat de jarenlang opgebouwde Wassenaarse tegoeden teniet worden gedaan.

We moeten met elkaar aan de toekomst denken en van iedereen wordt een bijdrage gevraagd. Niet alleen van inwoners, instellingen en bezoekers, maar ook van onszelf als college. Dit doen we door middel van een gebalanceerd financieel pakket van sparen, inkomsten verhogen en bezuinigen. Dit financiële pakket geeft de begroting de benodigde robuustheid voor de korte en lange termijn. Op deze wijze kan Wassenaar haar wettelijke taken vervullen en de komende jaren werken aan haar maatschappelijke opgaven. We zijn een solide bestuurlijke partner voor onze omgeving. Zo blijft Wassenaar een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

Op woensdag 31 oktober a.s. wordt de begroting 2019 behandeld in de raad van Wassenaar. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal van Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 of volg de beraadslaging via de website www.wassenaar.nl/gemeenteraad.

Meer informatie? Kijk dan op www.wassenaar.nl/begroting.

Top