Aanwijzing welstandsvrij gebied (10-05-2017)

Dit item is verlopen op 07-06-2017.

Een welstandsvrij gebied geeft meer vrijheid aan bewoners, gebruikers en ondernemers bij de aanvraag van vergunningen voor bebouwing of (gevel)reclame. De tijdelijke aanwijzing op 7 april 2015 van delen van het noorden van Wassenaar als een welstandsvrij gebied is geëvalueerd.

De gemeenteraad heeft op 19 april 2017 besloten om voor onbepaalde tijd een welstandsvrij gebied aan te wijzen. Afgezien van drie uitzonderingen worden (bouw)plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, niet op welstandsaspecten beoordeeld.

Een kopie van het raadsbesluit en de bijbehorende kaart kunt u gedurende vier weken inzien bij de receptie van het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. De volledige tekst van het raadsbesluit en de bijbehorende kaart vindt u in een nummer van het Gemeenteblad van 10 mei 2017. Dat vindt u het gemakkelijkst via het portaal www.overheid.nl: via de knop Gemeenteblad in de rechterkolom “Direct naar:”.

Het besluit om een welstandsvrij gebied aan te wijzen treedt in werking op de dag na publicatie (11 mei 2017). Er kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Top