Aanwijzigingsbesluit toezichthouders noodverordening COVID-19 (20-03-2020)

Door de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden is vandaag (20 maart 2020) het ‘Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ ondertekend. Dit aanwijzingsbesluit vloeit voort uit de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’ die op 16 maart 2020 door de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden is getekend. Dit aanwijzingsbesluit treedt per onmiddellijke ingang in werking.

Het aanwijzingsbesluit is wenselijk om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden’. De aanwijzing is zodanig vormgegeven dat toezichthouders bevoegd zijn om binnen het gehele grondgebied van de veiligheidsregio Haaglanden toezicht te houden.

Top