Aanpassingen maatregelen wegafsluiting N44/A44 (04-10-2019)

Tijdens de eerste weekendafsluiting is gebleken dat er een aantal knelpunten waren. Met Rijkswaterstaat, de aannemer en andere betrokkenen zijn deze knelpunten geanalyseerd en zijn de volgende maatregelen getroffen om deze knelpunten aan te pakken. Ook hebben we vanuit de buurt- en wijkverenigingen opmerkingen gekregen. Hun vragen en wensen zijn zoveel mogelijk opgenomen in de aanvullende maatregelen. Rijkswaterstaat zorgt voor deze aanpassingen.

Kruising Landscheidingsweg – Wittenburgerweg

De verkeersregelinstallatie heeft het verkeer dat het dorp wilde verlaten niet kunnen verwerken. Met name op de zaterdag heeft het verkeer zich opgestroopt en stonden er files in het dorp en duurde het zeer lang voor men het dorp uit was. Dit was het grootste knelpunt tijdens de werkzaamheden. Op zondag was het minder, maar nog steeds waren er verkeersopstoppingen. Verkeer dat vanaf de Landscheidingsweg het dorp in wilde rijden heeft nagenoeg geen hinder ondervonden. Rijkswaterstaat is nog aan het onderzoeken welke verbeteringen op deze kruising mogelijk zijn.

Kerkehout

Veel verkeer heeft geprobeerd om via Kerkehout naar Wassenaar te rijden. Dit verkeer heeft moeten keren en via de oostelijke parallelweg weer terug rijden. Op de borden langs de Zijdeweg wordt de aanduiding gewijzigd. Kerkehout wordt naar rechts verwezen. Wassenaar wordt naar links verwezen.

Houtlaan

Veel verkeer heeft geprobeerd om toch via de Houtlaan de Rijksstraatweg over te steken. Verkeersregelaars zullen het verkeer tegenhouden en terugsturen.

Fietstunnel Den Deijl

Diverse automobilisten zijn door de fietstunnel gereden of hebben dat geprobeerd. Dit leverde gevaarlijke situaties op voor het fietsverkeer. Aan de zijde van de Papeweg komt een verkeersregelaar om autoverkeer terug te sturen. Aan de zijde van de Van Zuylen van Nijeveltstraat wordt een hekwerk geplaatst. Om te voorkomen dat dit opzij geschoven wordt, wordt het hekwerk aan aanwezige palen vastgezet. Dit kan wat hinder opleveren voor de fietsers, maar is van belang voor de veiligheid van de fietsers.

Papeweg (N448)

Wassenaar wordt op de omleidingsborden in Voorschoten toegevoegd. Langs de Wijngaardenlaan wordt voor de rotonde bij het station een tekstkar geplaatst om aan te geven dat de Papeweg niet leidt naar Wassenaar of de Rijksstraatweg.

Eigen maatregelen

Als u niet in Wassenaar hoeft te zijn is omrijden via de A4 de omleidingsroute. Binnen Wassenaar is er alleen voor lokaal verkeer een omleidingsroute. Mocht u tijdens de afsluitingsweekenden de weg op moeten, houd dan rekening met mogelijk soms forse vertraging. Pas ook uw gedrag aan, ongeacht de weersomstandigheden staan er verkeersregelaars om u de juiste richting in te sturen en om voor uw veiligheid te zorgen. Respecteer de regelaars en volg hun aanwijzingen op. En als u uitsluitend binnen de eigen woonkern hoeft te zijn, de fiets is dan het beste alternatief.

Top