Op 26 april jl. heeft informateur Bolkestein zijn eindadvies van de informatie aan de gemeenteraad gestuurd. Daarin schreef hij dat een combinatie van VVD en Hart voor Wassenaar, LokaalWassenaar! en GroenLinks hierbij de voorkeur lijkt te hebben om als eerste te onderzoeken. Op 28 april hebben de fractievoorzitters van deze partijen de heer Bolkestein ook gevraagd op te treden als formateur. Deze brief kunt u hieronder downloaden.

De vier fractievoorzitters geven Bolkestein de opdracht te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen, een portefeuilleverdeling van vier voltijds wethouders en corresponderende wethoudersprofielen.