Wat is het?

Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot. U kunt een vergoeding vragen voor:

 • cursuskosten en lesgeld
 • kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken)
 • examenkosten
 • reiskosten
 • kosten voor kinderopvang

De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Als u werkloos bent en geen recht hebt op een WW-uitkering, kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

Wat moet ik doen?

Neem eerst contact op met uw trajectbegeleider, klantmanager of met de gemeente.

De gemeente kan de kosten direct aan de school betalen. Maar soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Bewaar daarom alle bonnen, facturen en declaraties.

Aanmelden bij UWV

Daarna meldt u zich aan bij het UWV. 
Soms moet u hiervoor een afspraak maken. 
Soms kunt u zich alleen online inschrijven. Gebruik hiervoor uw DigiD.

Werkplan maken

Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

Ontheffing sollicitatieplicht

Hebt u een uitkering, dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren, bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

Als u zich niet aan de afspraken houdt, kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Wat heb ik nodig?

 • de rekening van de opleiding of cursus
 • declaraties
 • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
 • een overzicht van uw arbeidsverleden
 • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
 • bewijs van inschrijving bij het UWV

Heeft deze informatie u geholpen?