HOME  |  Zzp'ers

Zzp'ers

Hartelijk welkom op het portaal voor Zelfstandigen zonder personeel (zzp`ers) van de gemeente Wassenaar!

Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor zzp’ers. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze bedrijfscontactfunctionarissen.

Wassenaar telt zo`n 1.300 zzp’ers. Dit getal zal de komende jaren verder stijgen. Hiermee vertegenwoordigt de zzp’er ruim 13% van de beroepsbevolking van Wassenaar. Omdat er in Wassenaar veel zzp`ers wonen en werken streeft de gemeente naar een goed klimaat voor de zzp’er met bijpassende faciliteiten.

Zzp’ers hebben de keuze om zowel thuis als gezamenlijk met andere ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw of kleinschalige bedrijfsruimte te werken. Als u uw bedrijf aan huis heeft moet u controleren of dat mag volgens het bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de gemeente zijn er al verschillende mogelijkheden voor starters en zzp’ers om samen te werken in een gebouw. Deze bedrijfsverzamelgebouwen kunnen een mooie aanvulling vormen op samenwerking met andere zzp’ers en starters.

In Wassenaar is onlangs de overkoepelende Vereniging Ondernemend Wassenaar (OW) opgericht waar u lid van kunt worden. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de ondernemers in het Economisch Overleg Wassenaar (EOW). Hierin zijn de OW en andere ondernemersplatforms vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd.

Enquête zzp'ers

In 2015 heeft gemeente Wassenaar een enquête gehouden onder zzp'ers in Wassenaar. De uitkomsten van deze enquête kunt u downloaden (PDF-document 224 kB).

Nuttige links:

Top