HOME  |  Starters

Starters

Hartelijk welkom op het portaal voor starters van de gemeente Wassenaar!

Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor starters. 

Bedrijfscontactfunctionarissen

Vanuit de gemeente Wassenaar zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Bij hen kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denken met u mee, adviseren u of brengen u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikken de bedrijfscontactfunctionarissen over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Roy van Cooten
Bedrijventerreinen en dienstverlening

M. 06 - 31 62 77 38
E. rvcooten@wodv.nl
Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Stappenplan eigen bedrijf starten

Een eigen bedrijf starten, begint bij het onderzoeken van uw mogelijkheden en het testen van uw kwaliteiten. Maar ook de markt  verkennen hoort erbij. U bepaalt een bedrijfsstrategie en maakt een financieel plan.

Hierna kiest u een rechtsvorm en een bedrijfsnaam. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen u moet betalen en of u fiscale voordelen krijgt. Afhankelijk van de rechtsvorm dient u een akte van oprichting bij de notaris te laten opstellen.

Uw bedrijf moet een administratie opzetten en bijhouden. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een administratie te voeren, waaruit bijvoorbeeld blijkt hoeveel btw u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt. Ook dient u algemene voorwaarden op te stellen en te bekijken welke bedrijfsverzekeringen u nodig heeft. Breng uw bedrijfsrisico’s in kaart, beperk ze zoveel mogelijk of dek ze zo goed mogelijk af. De algemene voorwaarden maken de rechten en plichten tussen u en uw klanten over en weer duidelijk.

Controleer ook of uw bedrijf aan alle eisen voldoet. Soms moet u als ondernemer aan bepaalde beroepseisen voldoen of moet uw bedrijfsruimte aan bepaalde eisen voldoen. Als u uw bedrijf aan huis heeft, moet u controleren of dat mag volgens het bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als u alle stappen heeft doorlopen, kunt u uw onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De bedrijfsnaam wordt dan geregistreerd en u ontvangt een KvK nummer. Hiermee regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst. Afhankelijk van uw activiteiten en aantal werknemers krijgt u een RSIN nummer en eventuele andere nummers, zoals een BTW nummer of Loonheffingsnummer, van de belastingdienst.

Nuttige links

Top