HOME  |  Samenwerkende netwerkorganisaties

Samenwerkende netwerkorganisaties

Veel ondernemers zijn aangesloten bij een ondernemersvereniging.

Economisch Overleg Wassenaar (EOW)

Het Economisch Overleg Wassenaar (EOW) is een onafhankelijk overleg tussen het bedrijfsleven in Wassenaar en de gemeente. In dit overleg ontmoeten delegaties van beide partijen elkaar om informatie en standpunten uit te wisselen. Minimaal zes maal per jaar wordt vergaderd. De vergaderingen vinden plaats in raadhuis De Paauw en zijn niet openbaar. De delegatie namens het bedrijfsleven kan schriftelijk advies uitbrengen aan het college van B&W over de onderwerpen die zijn besproken.

De delegatie van de gemeente Wassenaar staat onder leiding van de wethouder Economische Zaken. Deze rouleert het voorzitterschap van het EOW met de voorzitter van de delegatie van het bedrijfsleven, de heer R. Joosten.

Mw. T. (Tiny) van der Feltz-Huisken is secretaris bedrijfsleven.

Hebt u vragen, opmerking of inbreng voor het EOW neem dan contact op met de secretaris van het bedrijfsleven via EOW@wassenaar.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris van het EOW: B. (Bram) Streppel van de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via tel. 14 070 of via e-mail: BStreppel@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Ondernemersklankbord heeft oog en oor voor ondernemers

De gemeente Wassenaar wijst ondernemers graag op de mogelijkheden van het Ondernemersklankbord. Ondernemersklankbord Nederland adviseert over bedrijfsontwikkeling en biedt bedrijfsbegeleiding aan ondernemers. Voor vragen over de startfase van uw bedrijf, het door ontwikkelen ervan, het voorkomen van faillissement of het voorbereiden van een bedrijfsovername of bedrijfsbeëindiging kunt u bij Ondernemersklankbord terecht.

Top