HOME  |  Ondernemers

Ondernemers

Hartelijk welkom op het portaal voor ondernemers van de gemeente Wassenaar!

Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor al gevestigde ondernemers en ondernemers die zich in Wassenaar willen vestigen. 

Bedrijfscontactfunctionarissen

Vanuit de gemeente Wassenaar zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Ben hen kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denken met u mee, adviseren u of brengen u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikken de bedrijfscontactfunctionarissen over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Inez van Verseveld
Detailhandel en strand

M. 06 - 38 31 75 37
E. Ivverseveld@wodv.nl

Ondernemersvereniging

In Wassenaar zijn verschillende ondernemersverenigingen die een actieve rol innemen in de Wassenaarse samenleving. Zo is er de onlangs opgerichte overkoepelende Vereniging Ondernemend Wassenaar (OW) waar alle ondernemers lid van kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende partijen als het centrummanagement Wassenaar, ondernemersvereniging Maaldrift en Horeca Wassenaar, die de belangen van ondernemers in een bepaalde sector of gebied vertegenwoordigen.

Een goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven is noodzakelijk voor het versterken van de lokale economie. De gemeente zet daarom in op intensieve contacten met het lokale bedrijfsleven zowel op individueel niveau als via netwerken en verenigingen. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en ondernemers in het Economisch Overleg Wassenaar (EOW). Hierin zijn vertegenwoordigers uit de eerder genoemde ondernemersplatforms vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd.

Nuttige links

Top