HOME  |  Nieuws  |  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal 1.500 euro netto per maand ontvangen. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Wilt u de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) aanvragen?

  1. Dan doet u eerst de check via www.krijgiktozo.nl.
  2. Komt u in aanmerking? Dan wordt u terugverwezen naar onze site. U vraag de overbruggingsregeling vervolgens aan via de website van Leidschendam-Voorburg. Let op! De regeling bestaat uit 2 delen:
  • aanvullende uitkering levensonderhoud
  • aanvragen tijdelijke lening

Deze kunt u allebei aanvragen via de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Top