HOME  |  Centrumvisie: Authentiek, Stijlvol & Persoonlijk

Centrumvisie: Authentiek, Stijlvol & Persoonlijk

Wethouder Sabine Verschoor presenteerde op donderdag 10 maart, onder grote belangstelling, de centrumvisie Wassenaar (PDF-document, 5 MB).

In drie werkateliers is onder begeleiding van Retail Management Center een centrumvisie opgesteld met actieplan om gezamenlijk het centrum winkelgebied verder te versterken en toekomstbestendig te maken. Tijdens de Werkateliers hebben ondernemers elkaar beter leren kennen, dachten gezamenlijk na over de sterke en zwakke kanten van hun centrum en gingen in gesprek over de visie.

Meteen aan de slag

Er is een plan van aanpak opgesteld om de visie uit te voeren en de ambities waar te maken. De eerste activiteiten voor 2016 zijn in voorbereiding en ondernemers kunnen zich opgeven voor een of meerdere van de acties.

Wilt u deelnemen aan een van de acties of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij Centrummanager Tiny van der Feltz (06 – 15 09 85 18) of met een van de bedrijfscontactfunctionarissen

Ontmoetingsplaats in Wassenaar

Het centrum van Wassenaar is dé plaats van ontmoeting dankzij het kwalitatief hoogwaardige winkelaanbod en de sterke culturele functies van bibliotheek, film en horeca. Dit behouden en versterken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen die een belang hebben bij een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. Daarom hebben winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente de handen ineen geslagen om te werken aan een gezamenlijke visie.

Ons centrumwinkelgebied heeft alles in huis om een mooie toekomst tegemoet te gaan, maar er is wel werk aan de winkel. Om het centrum te versterken richten wij ons op de volgende vier speerpunten: identiteit versterken, functiemening verbeteren, compacter maken en de samenwerking versterken. De kernkwaliteiten om het centrum van Wassenaar nog beter te positioneren zijn: stijlvol, authentiek en persoonlijk. Voor een mooie toekomst is het noodzakelijk dat we gezamenlijk vol inzetten op versterking van deze ‘unique selling points’.

Documenten

Top