Ondernemers

Hartelijk welkom op het digitaal ondernemersloket van de gemeente Wassenaar!

De gemeente Wassenaar wil samen met ondernemers een sterke lokale economie creëren die bijdraagt aan de vitaliteit en leefbaarheid van Wassenaar en zorgt voor voldoende werkgelegenheid.

Bedrijfscontactfunctionarissen

Vanuit de gemeente Wassenaar zijn de bedrijfscontactfunctionarissen het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Ben hen kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. Zij denken met u mee, adviseren u of brengen u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikken de bedrijfscontactfunctionarissen over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Roy van Cooten
Bedrijventerreinen en dienstverlening

M. 06 - 31 62 77 38
E. rvancooten@wodv.nl
Martin Kok
Detailhandel

M. 06 - 22 43 41 27
E. mkok@wodv.nl
Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door gemeenteraad en Stichting Centrummanagement

Dinsdag 22 januari 2019 nam de gemeenteraad van Wassenaar een unaniem besluit: het Beeldkwaliteitsplan is het toekomstig streefbeeld, waaraan de gemeente samen met inwoners,  winkeliers en pandeigenaren vanaf nu uitvoering gaat geven. In 2019 wordt er door de gemeente Wassenaar € 25.000,- beschikbaar gesteld voor het inrichten van een projectorganisatie dat tot een definitief inrichtingsvoorstel voor de winkelhaak in het centrum moet leiden. Het gehele beeldkwaliteitsplan kunt u downloaden (PDF-document 12,6 MB).

Economische Visie

De Economische Visie Wassenaar is voor de komende vier jaren de leidraad waarmee de gemeente samen met ondernemers aan de slag wil gaan om het ondernemersklimaat op een duurzame wijze te verbeteren en Wassenaar economisch te versterken.

De gemeente zet zich daarbij in om de voorwaarden te verbeteren zodat ondernemers hun bedrijfsactiviteiten optimaal kunnen uitvoeren. De economie wordt nu eenmaal gemaakt door lokale ondernemers en deze moeten dan ook de ruimte krijgen om te ondernemen.

Samen met ondernemers werkt de gemeente aan het op duurzame wijze verbeteren van het ondernemersklimaat en het versterken van het economische vestigingsklimaat in Wassenaar. Wat goed is behouden en versterken we en kansen die omarmen we.

Dit ondernemersloket bevat relevante informatie voor Starters, Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers), gevestigde ondernemers en ondernemers die zich in Wassenaar willen vestigen.

In de menubalk bovenaan deze pagina kiest u op het ondernemerstype voor de voor u relevante informatie.

Ondernemersregister

Waar mogelijk, betrekt de gemeente lokale ondernemingen bij projecten en andere bedrijfsvoering. Daarom houden we een ondernemersregister bij. Zo verzamelt de gemeente een overzicht van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in zaken doen met de gemeente. Ambtelijk opdrachtgevers raadplegen dit ondernemersregister om voorafgaand aan een aanbesteding te beoordelen of ook lokale ondernemers kunnen worden uitgenodigd. U kunt uzelf voor dit register inschrijven via het digitale formulier, dat u onder dit bericht ziet. Dat kan met en zonder eHerkenning.

Top