Op initiatief van Ondernemend Wassenaar vond een ontbijtoverleg plaats met het college van Wassenaar. Er werd onder andere gesproken over de energiecrisis- en transitie, locaties en vestigingsklimaat en criminaliteit.

Het college van B&W en de ondernemers van Wassenaar voor Raadhuis De Paauw.

Afgelopen dinsdag 22 november om 8.00 uur vond het ontbijt plaats in Raadhuis De Paauw. Het ontbijt was een mooi moment om de ondernemers kennis te laten maken met het eind juni aangetreden nieuwe college van burgemeester en wethouders van Wassenaar.

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod

Zo stelde Erik Jan van Leeuwen van Van Leeuwen Verwarming een aantal vragen aan wethouder van Sloten over de onderwerpen energiecrisis- en transitie. Vragen die bij de ondernemers spelen zoals “hoe kan er energieneutraler ondernomen worden?”

Wethouder Van Sloten zegt hierop: “Op onze eigen manier proberen we daar waar mogelijk Wassenaar duurzamer te maken. Hierin zijn we helaas soms ook afhankelijk van landelijke subsidies. Wel kijken we natuurlijk altijd graag mee naar wat wél kan. De gemeentelijke mogelijkheden om bedrijven in crisistijd te helpen mogen dan zeer beperkt zijn, inkomenssteun aan ondernemers in privésfeer kan wel worden gegeven, zoals nog tot 30 november een energietoeslag van € 1.300. Ook kijken we naar waar we kunnen gaan werken met bijvoorbeeld zonnepanelen.”

Ook wethouder van de Fysieke Leefomgeving Bart Boon kwam aan het woord over het ruimtegebrek voor ondernemers, de groene leefomgeving en zijn visie op het vestigingsklimaat 2030.

Burgemeester Leendert de Lange sloot de bijna twee uur durende ontbijtbijeenkomst af met het onderwerp criminaliteit. In Wassenaar zijn regelmatig problemen met criminaliteit, zoals woning- en winkelovervallen en pinpasfraude. Hierop gaf de burgemeester aan wat het college hieraan al doet of wat de ambities zijn.