Op deze pagina vindt u een overzicht van alle nieuwsberichten rondom de Lokale Energie Strategie Wassenaar.

28 april 2021: Duurzame warmte in 2050: waar staan we nu in Wassenaar?
Hoe kunnen we in Wassenaar in de toekomst het beste overstappen naar duurzame warmtebronnen? Via een speciale bijlage van de Wassenaarse Krant riep de gemeente in februari haar inwoners op om daarover mee te denken. Bijna 500 inwoners gaven hun mening via een uitgebreide vragenlijst. En inmiddels zijn er twee online werksessies geweest waar respectievelijk ruim 50 en 40 inwoners aan meededen.

19 april 2021: Wassenaarse Energie Coöperatie maakt lokale opwekking van duurzame energie succesvol
Met het ondertekenen van een intentieverklaring helpt de gemeente Wassenaar de Wassenaarse Energie Coöperatie op weg. De partijen hebben afspraken gemaakt om de komende tien jaar samen te werken. Wethouder Ritske Bloemendaal: ‘De WEC is een belangrijke partner voor de gemeente Wassenaar in de opgave om meer duurzame energie op te wekken.’

31 maart 2021: Wassenaar nu aan zet over RES; isoleren en duurzaam opwekken
De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 in de energieregio Rotterdam - Den Haag, waar de gemeente Wassenaar onderdeel van uitmaakt, is klaar voor lokale besluitvorming. 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie hebben samen gewerkt aan een realistische en ambitieuze visie op de toekomstige energievoorziening voor de regio. Nu is het de taak van de gemeenteraad om een besluit te nemen over de RES 1.0. Wethouder Kees Wassenaar: ‘Met deze strategische visie is een stevig fundament gelegd om de energietransitie in onze regio te laten slagen’.

27 maart 2021: Nieuwsbrief aardgasvrij Wassenaar

24 maart 2021: Voor 70 euro gratis energiebesparende producten kopen: actie verlengd tot 30 juni
Woningeigenaren krijgen voor 70 euro aan energiebesparende producten met een speciale waardebon. Tenminste, als ze die nog niet hebben verbruikt. De gemeente Wassenaar heeft besloten dat de actie tot 30 juni wordt verlengd. 

16 december 2020: Ed Nijpels: ‘Klimaattafel Wassenaar prachtig voorbeeld om de burgers te betrekken’
Betrek de burgers bij het ingewikkelde verhaal van de energietransitie. Dé boodschap van Ed Nijpels als gastspreker van de Klimaattafel Wassenaar. ‘De klimaattafels die Wassenaar organiseert zijn een prachtig voorbeeld van hoe je mensen samenbrengt, uitlegt waar vermindering van CO2 uitstoot over gaat en aan inwoners duidelijk kan maken hoe je hen als gemeente hierbij kunt helpen.‘

24 november 2020: Webinar Zon op Dak terugkijken

Wassenaar hield op 23 november een webinar Zon op Dak, live uitgezonden vanuit De Paauw. Met medewerking van ervaren en deskundige sprekers over de voordelen en mogelijkheden van grootschalige energieopwekking met zonnepanelen. Ook de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) gaf een presentatie. Wilt u iets met ons delen? Stuur een mail naar klimaattafel@wassenaar.nl  

13 november 2020: Webinar: zonnepanelen op grote daken kunnen interessant financieel voordeel opleveren
Voor eigenaren van grote daken kan investeren in zonnepanelen financiële voordelen opleveren. De gemeente Wassenaar organiseert op 23 november een webinar Zon op Dak over de voordelen en mogelijkheden van zonnepanelen. Zonnepanelen ingewikkeld en gedoe? Dat hoeft niet. Het kan simpel, slim en snel. Tijdens het webinar Zon op Dak hoort u hoe.