De gemeente reikt tijdens Monumentendag 2021 op 11 september voor de vijfde keer de Wassenaarse Monumenten Prijs uit. Tot 26 april kon men een persoon of instantie voordragen die zich op bijzondere wijze inzet voor de instandhouding van het prachtige Wassenaarse Cultureel Erfgoed. Met de tweejaarlijkse Monumentenprijs wil de gemeente een blijk van erkenning en waardering geven aan:

  • een persoon of instantie die zich bijzonder heeft ingezet voor het behoud van het Wassenaarse cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld de eigenaar of de beheerder van een rijks- of gemeentelijk monument;
  • een persoon of instantie die een voorbeeldfunctie vervult met een restauratie- of instandhoudingsproject; van een monument in Wassenaar
  • een initiatief dat bijdraagt aan de instandhouding van het Cultureel Erfgoed in Wassenaar.

Gegadigden

De werkgroep heeft de ontvangen voordrachten voor de Monumentenprijs 2021 beoordeeld en vervolgens de lijst van gegadigden samengesteld:

Categorie restauratie:
Huis Vijverzicht Van Ommerenlaan 56|
Het Johannahuis,  Schouwweg 72

Categorie onderhoud
Villa Ruys, Paauwlaan 6
Peartree, Kerkstraat 15

Categorie personen
Fam. Beumer, wegens de verbouw en vernieuwing van Huize Den Deijl – De poort van Wassenaar met het huisje Héhé (cultuurhistorisch gebouw en markant).

Genomineerden

De werkgroepleden hebben vervolgens diverse bezoeken afgelegd aan de genoemde panden. Tijdens de besprekingen van de werkgroep is vervolgens per categorie een genomineerde aangewezen:

  • Categorie restauratie: Huis Vijverzicht
  • Categorie onderhoud: Villa Ruys
  • Categorie personen: Fam. Beumer

Winnaar wordt op zaterdag 11 september bekend gemaakt

Op zaterdag 11 september 2021 zal de winnaar van de Gemeentelijke Monumentenprijs 2021 worden bekend gemaakt. Die prijsuitreiking zal plaatsvinden in Raadhuis De Paauw. Op die dag zal ook de officiële en feestelijke opening plaatsvinden van het aan de buitenzijde gerestaureerde raadhuis.