Wassenaarse Herenwegschool neemt voortouw in kind-inclusie 

Met een kick-off op de Wassenaarse Slag zijn groep 7 van de Herenwegschool, Microsoft en de gemeente Wassenaar een uniek project gestart. De kinderen gaan met behulp van Minecraft de gemeente helpen met hun besluitvorming rondom de revitalisering en herinrichting van de Wassenaarse Slag. Het doel is niet alleen de Wassenaarse Slag te verbeteren, maar vooral het kind burgerschap centraal te stellen en duurzaam te verankeren in de lokale democratie, het liefst op een landelijk niveau. De school werkt hierin nauw samen met de Missing Chapter Foundation, de Universiteit van Leiden en de landelijke Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Bevorderen dialoog kind en bestuur

De Herenwegschool en de gemeente willen met dit initiatief het kind burgerschap bevorderen door de meningen en ideeën van kinderen mee te nemen in de lokale besluitvorming. Daarnaast is het doel om technologie te democratiseren ten behoeve van burgerschap, kansgelijkheid en inclusiever onderwijs. Gekozen is voor Minecraft als tool omdat het fun is en voor iedereen toegankelijk.
Afgelopen maart zijn de kinderen van groep 7 gestart. De docenten zijn inmiddels getraind in Minecraft en de kinderen hebben de Wassenaarse Slag infrastructuur nagebouwd in Minecraft. Burgemeester De Lange en wethouder Schokker hebben les gegeven over democratie en besluitvorming in de gemeente. Daarnaast zijn de kinderen in gesprek met de lokale ondernemers van de Wassenaarse Slag, Staatsbosbeheer, de reddingsbrigade en de surfclub.

De basis is er! De enthousiaste kinderen bouwen en experimenteren nu verder met alle input die ze hebben gekregen en de ideeën die gaandeweg ontstaan. Op de vraag wat ze het leukste vinden horen we in koor: “Alles! Het bouwen, interviewen, vlogjes maken en de lessen.” Meester Vincent voegt toe: “Het is te gek om te zien dat de kinderen zoveel leren van dit project; digitale vaardigheden via Minecraft, geschiedenis (monument Tweede Wereldoorlog), overheidsbesluitvorming, biologie (flora en fauna van het strand en duinen), etc.” En natuurlijk hopen ze allemaal dat veel ideeën uiteindelijk worden overgenomen in het plan ter verbetering van de Wassenaarse Slag.

Vooruitkijkend

De komende maanden staan in het teken van het verder uitwerken van het project en het voorbereiden van de presentatie aan het college. Voor de zomer wordt het plan gepresenteerd aan de Raad. Zoals Bob van den Steenhoven, directeur van de Herenwegschool aangeeft: “Dat we dit zo mooi kunnen neerzetten, waarbij meerdere partijen samenkomen ten behoeve van innovatie op het gebied van kind-inclusie en het democratiseren van technologie, is iets waar ik nu al trots op ben.”