De regels van een 30 km/uur zone zijn van kracht totdat men het verkeersbord einde 30km/uur zone tegenkomen. Dit betekent dat niet na elke zijstraat een verkeersbord geplaatst hoeft te worden die de maximumsnelheid aangeeft. In enkele gevallen zijn de 30 km/uur zones groot en uitgestrekt. Dit zijn vaak ook wegen die niet direct de uitstraling hebben van een 30 km/uur straat. In deze gevallen kan de gemeente besluiten om de weggebruikers te herinneren aan het feit dat ze zich binnen de 30 km/uur zone bevinden. Meestal staat op deze plekken al een herhalingsbord.

In alle overige gevallen worden geen herhalingsborden geplaatst.